Dermatovenerologická (kožná) ambulancia LEVOČA


Počas dovolenky a dní pracovného voľna na maily neodpovedáme  až najbližšie pracovné dni podľa ich počtu

Telefónne hovory preberá  sestra (recepty, výsledky vybavuje výlučne lekár)                                

Ak ste lekár a vybavujete konzílium v našej ambulancii, oceníme, ak nám do mailu stiahnete anamnézu, liečbu a vyšetrenia - ušetríte tak čas nám aj vašej dopravnej zdravotnej službe. Citlivé údaje ako je r.č. kvôli GDPR prosím nepíšte. 


Personálne obsadenie
lekár   :  MUDr. Ľudmila Vargová
sestra :  Anna Beličáková 

Kontakt
ambulancia pevná linka: 053/4297016
mail: ludmila.vargova@post.sk
web: www.dermalauta.sk

Predpis receptov, objednávanie pacientov

E recept : ak neuplynula doba viac ako pol roka od vyšetrenia pre diagnózu, na ktorý bol liek predpísaný, požiadajte o predpis receptu telefononicky na čísle 053/4297016  alebo mailom.
Ak uplynula doba dlhšia ako pol roka, objednajte sa telefonicky na kontrolu kedykoľvek v ordinačných hodinách, alebo mailom.
(E recept nie je možné vystaviť ani vtedy, ak ste hospitalizovaný v nemocnici - rovnako nie je možná počas hospitalizácie v nemocnici konzultácia na žiadosť pacienta prostredníctvom mailu  - vtedy  len formou lekárskeho konzília). 

Objednávanie: telefonicky, mailom, písomne alebo priamo v ambulancii
- potvrdiť, že nie ste v karanténe

Akútne (neodkladné stavy) vybavujeme priebežne
(neodkladnosť Vášho stavu posúdi lekár), výmenný lístok nepotrebujete (ak ho máte, predložte ho).

V súvislosti s pandémiou COVID 19 : ak ste v karanténe, rizikový pacient - osoba nad 65 rokov, onkologický pacient v liečbe alebo imunokompromitovaný pacient, či  imobilný pacient (alebo osoba starajúca sa o imobilného či inak odkázaného pacienta), poskytujeme možnosť riešenia  kožného  problému aj  telemedicínou  (mailová komunikácia). 

Posúdenie kožného nálezu cez mailovú komunikáciu vyžaduje fotodokumentáciu.

Znamienko alebo kožnú nádorovú zmenu nie je možné posúdiť z foto-mailu : v tomto prípade je nutné dermatoskopické vyšetrenie - prístrojové - v ambulancii. 


POSTUP  MAILOVEJ KOMUNIKÁCIE :

Objednanie - uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a prvých 6 čísel rodného čísla (nie celé kvôli ochrane osobných údajov)

Vyšetrenie telemedicínou

Ak ste u nás už evidovaný pacient a súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. pre účel lekárskej správy a/alebo  E receptu napíšte Vaše meno, priezvisko a  rodné číslo (prvých 6 čísel), ak ste zmenili  zdravotnú poisťovňu, oznámte nám to.. Opíšte svoj kožný problém, priložte foto.

Ak ste nový pacient a súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. pre účel lekárskej správy a/alebo E receptu, do mailu nám odfoťte (alebo oskenujte) Vašu kartičku poistenca (vyhneme sa tak chybe v rodnom čísle) + uveďte Vaše bydlisko a telefónne číslo (ak to neviete technicky urobiť, napíšte Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu aj to či nie ste európsky poistenec a telefónne číslo).

Ak nesúhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov, je potrebné sa objednať priamo v ambulancii alebo písomne - adresa DERMA LAUTA s.r.o. Železničný riadok 2, 054 01 Levoča.. 

Ak ste nový pacient a žiadate vo výnimočných (vyššie uvedených prípadoch) o vyšetrenie telemedicínou, prosíme v maile uviesť aj to, či nie ste na niečo alergický, u žien v produktívnom veku je dôležitý aj údaj o tehotenstve, aby Vám bola ordinovaná bezpečná liečba. 

Kozmetické ošetrenia (výplne, chemický píling, botulotoxín) vzhľadom k vyťaženosti ambulancie už neposkytujeme.

 

Informácie o tom, kedy neambulujeme z dôvodu dovolenky, ochorenia a kto nás zastupuje

vždy minimálne deň vopred  v upozornení  vpravo pod ordinačnými hod.