Dermatovenerologická (kožná) ambulancia LEVOČA

 lekár   :  MUDr. Ľudmila Vargová

 sestra  :  Bc. Monika Korbová

Kontakt

 telefón: 053/4297016 (telefónne hovory za účelom objednania, zrušenia termínu, zabezpečenia neodkladného hovoru s lekárom  a vystavenia receptu vybavuje sestra v ordinačných hodinách - viď vpravo)

 mail: ludmila.vargova@post.sk (na maily odpovedá lekár  vrámci nevyhnutnej komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, medicínskymi reprezentantmi, za účelom telemedicíny podľa kritérií - viď text nižšie alebo ak túto formu komunikácie dohodol lekár s pacientom v určených prípadoch). Ďakujeme, že rešpektujete pracovné vyťaženie lekára a nezaťažujete ho požiadavkami, ktoré vybavuje sestra). Ak sa nemôžte spojiť telefonicky so sestrou kvôli zrušeniu termínu vopred, môžte  zrušiť rezervovaný termín aj prostredníctvom mailu, čo evidujeme, no na tento mail lekár neodpovedá.

Odkaz na e-mail uvedený vľavo akt. nevyužívame.

 web: www.dermalauta.sk

Počas dovolenky a dní pracovného voľna lekár na maily neodpovedá až najbližšie pracovné dni podľa priority a  počtu v rámci možností (ak  potrebujete problém riešiť urgentne, kontaktujte sestru)               

Ak ste lekár a vybavujete konzílium v našej ambulancii, oceníme, ak nám do mailu stiahnete anamnézu, liečbu a vyšetrenia - ušetríte tak čas nám aj vašej dopravnej zdravotnej službe. Citlivé údaje ako je r.č. kvôli GDPR pri objednaní do ambulancie  prosím nepíšte. Ak žiadate o vyšetrenie telemedicínou, pri zadávaní osobných údajov sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie - vyšetrenie telemedicínou.

OZNAM O DOVOLENKE alebo účasti na odbornom podujatí  nájdete vpravo pod ordinačnými hodinami

Predpis receptov, objednávanie pacientov (podmienky):
E recept : ak neuplynula doba viac ako pol roka od vyšetrenia, kedy  bol liek predpísaný, požiadajte o predpis receptu telefononicky.
Ak uplynula doba dlhšia ako pol roka, objednajte sa na kontrolu telefonicky.
(E recept nie je možné vystaviť ani vtedy, ak ste hospitalizovaný v nemocnici - rovnako nie je možná počas hospitalizácie v nemocnici konzultácia na žiadosť pacienta prostredníctvom mailu  - vtedy  len formou lekárskeho konzília). 
 
Akútne (neodkladné stavy) vyšetríme po zhodnotení lekárom v daný deň (neodkladnosť Vášho stavu posúdi lekár), pri príchode do čakárne sa ihneď ohláste, výmenný lístok nepotrebujete (ak ho máte, predložte ho). Ak lekár posúdi Vás stav ako odkladný a zaťaženie lekára na daný deň je nad únosnú mieru,  môžte sa v ambulancii sestry alebo telefonicky dohodnúť na najbližšom a Vám vyhovujúcom termíne vyšetrenia. 

V súvislosti s pandémiou COVID 19 : ak ste covid pozitívny alebo v karanténe, onkologický pacient v liečbe alebo imunokompromitovaný pacient, či  imobilný pacient (alebo osoba starajúca sa o imobilného či inak odkázaného pacienta), poskytujeme možnosť riešenia  kožného  problému aj  telemedicínou  (mailová komunikácia). 

Posúdenie kožného nálezu cez mailovú komunikáciu vyžaduje fotodokumentáciu.

Znamienko alebo kožnú nádorovú zmenu nie je možné posúdiť z foto-mailu : v tomto prípade je nutné dermatoskopické vyšetrenie - prístrojové - v ambulancii. 


POSTUP  MAILOVEJ KOMUNIKÁCIE :

Ak ste u nás už evidovaný pacient

Uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a prvých 6 čísel rodného čísla (nie celé kvôli ochrane osobných údajov), ak ste zmenili  zdravotnú poisťovňu, oznámte nám to.. Opíšte svoj kožný problém, priložte foto.

Ak ste nový pacient a súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. pre účel lekárskej správy a/alebo E receptu, do mailu nám odfoťte (alebo oskenujte) Vašu kartičku poistenca (vyhneme sa tak chybe v rodnom čísle) + uveďte Vaše bydlisko a telefónne číslo (ak to neviete technicky urobiť, napíšte Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu aj to či nie ste európsky poistenec a telefónne číslo).

Ak nesúhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov, je potrebné sa objednať priamo v ambulancii alebo písomne - adresa DERMA LAUTA s.r.o. Železničný riadok 2, 054 01 Levoča. 

Ak ste nový pacient a žiadate vo výnimočných (vyššie uvedených prípadoch) o vyšetrenie telemedicínou, prosíme v maile uviesť aj to, či nie ste na niečo alergický, u žien v produktívnom veku je dôležitý aj údaj o tehotenstve, aby Vám bola ordinovaná bezpečná liečba. 

Kozmetické ošetrenia (výplne, mezoterapiu, aplikáciu botulotoxínu) vzhľadom k vyťaženosti ambulancie nateraz neposkytujeme. Zmenu oznámime na našej web stránke.