MUDr. Ľudmila Vargová
Levoča, Železničný riadok

Do Vašej pozornosti


Definícia

„Atopia znamená vrodenú predispozíciu až genetickú danosť nadmerne, neprimerane a nešpecificky reagovať na podnety a látky, ktoré sú všadeprítomnou súčasťou životného prostredia. Táto predispozícia vedie k vzniku precitlivenosti (senzibilizácie) a tvorbe IgE protilátok, ako odpovedi na bežnú expozíciu alergénom (najčastejšie bielkovinám), ktoré sa u daných jedincov môžu zvyčajne prejaviť v detstve alebo adolescencii typickými príznakmi astmy, alergickej nádchy, zápalu očných spojoviek alebo ekzému.

Atopický ekzém (dermatitída) je chronické alebo chronicky recidivujúce (opakujúce sa) neinfekčné zápalové ochorenie kože, dedične podmienené. Je to ochorenie multifaktoriálne, u ktorého sa uplatňujú abnormality imunologické, lokálne (odchýlky v štruktúre kože: zloženie tukových vrstiev - zmenený profil spektra ceramidov, znížený obsah vodu viažucich látok, naopak vyšší obsah enzýmov, čo spôsobuje narušenie bariérovej fukcie kože) a neurohumorálne. Je teda výsledkom atopického stavu a špecifickej orgánovej predispozície.

Ordinačné hodiny

 

Odber krvi: 06.30- 08.00 hod. podľa objednania

Ošetrenie tekutým dusíkom:  podľa objednania

Kožné testy: podľa objednania

Kožné biopsie + špec. odbery: 06.30-07.00 hod. podľa objednania

Kozmetické ošetrenie: t.č.neposkytujeme

 

Prestávka na obed: 30 minút

 

Pondelok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Utorok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Streda

 06:30 - 11:30 | 12:00 - 13:00

 

 

Štvrtok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Piatok

06:30 - 10:00 

Ďalšie informácie >>>

UPOZORNENIE

 

 

 


 


Kontakt

Dermatologická ambulancia

Železničný riadok č.2

054 01 LEVOČA


tel: 053 4297016

mobil: nezverejňujeme

mail: ludmila.vargova@post.sk

Mapa