Definícia

„Atopia znamená vrodenú predispozíciu až genetickú danosť nadmerne, neprimerane a nešpecificky reagovať na podnety a látky, ktoré sú všadeprítomnou súčasťou životného prostredia. Táto predispozícia vedie k vzniku precitlivenosti (senzibilizácie) a tvorbe IgE protilátok, ako odpovedi na bežnú expozíciu alergénom (najčastejšie bielkovinám), ktoré sa u daných jedincov môžu zvyčajne prejaviť v detstve alebo adolescencii typickými príznakmi astmy, alergickej nádchy, zápalu očných spojoviek alebo ekzému.

Atopický ekzém (dermatitída) je chronické alebo chronicky recidivujúce (opakujúce sa) neinfekčné zápalové ochorenie kože, dedične podmienené. Je to ochorenie multifaktoriálne, u ktorého sa uplatňujú abnormality imunologické, lokálne (odchýlky v štruktúre kože: zloženie tukových vrstiev - zmenený profil spektra ceramidov, znížený obsah vodu viažucich látok, naopak vyšší obsah enzýmov, čo spôsobuje narušenie bariérovej fukcie kože) a neurohumorálne. Je teda výsledkom atopického stavu a špecifickej orgánovej predispozície.