MUDr. Ľudmila Vargová
Levoča, Železničný riadok

Do Vašej pozornosti


Liečba

Liečba atopickej dermatitídy predstavuje kombináciu dodržiavania zásad atopickej životosprávy, vrátane úpravy životného prostredia s odstránením známych alergénov a iritantov, starostlivosti o suchú kožu, lokálnu a celkovú medikamentóznu terapiu, fyzikálne liečebné procedúry, klimatickú liečbu a psychoterapiu. Voľba liečebného postupu musí zohľadňovať aktuálny klinický obraz u konkrétneho pacienta, iná bude pre dlhodobú udržiavaciu liečbu pacienta v období remisie (zlepšenia) choroby, iná pri akútnej exacerbácii (vzplanutí) ekzému. Zvláštne kritériá platia pri rozhodovaní o využití niektorých špeciálnych postupov (alergénová imunoterapia, fytoterapia).

Atopická životospráva

Uplatňovanie určitých pravidiel životosprávy tvorí neoddeliteľnú súčasť a predpoklad úspešnosti liečby každého pacienta s atopickou dermatitídou, bez ohľadu na aktuálny stav jeho ťažkostí. Úlohou ošetrujúceho lekára je, aby pacienta (resp. rodičov dieťaťa) o nich informoval a podľa možnosti presvedčil o nutnosti ich dodržiavania. Hlavnými zásadami atopickej životosprávy sú dietetické opatrenia s vylúčením známych alergénov, podľa možnosti vylúčenie alebo obmedzenie pobytu v prašnom prostredí a v prostredí s výskytom identifikovaných individuálnych aeroalergénov (vzdušných alergénov), odstránenie všetkých dráždivých materiálov z domáceho a podľa možnosti aj pracovného prostredia, správne hygienické návyky očisty kože. Pacientovi sa odporúča vylúčiť zo stravy tie zložky, na ktoré bola diagnostickými testami potvrdená klinicky relevantná precitlivenosť, ako aj potraviny, ktorých vplyv na zhoršovanie ekzému sám vypozoroval. Nemá zmysel atopika trápiť neodôvodnene prísnymi diétami, eliminácia určitej potraviny často znamená závažný zásah do výživy, najmä u dieťaťa. Vo všeobecnosti sa neodporúča konzumácia aromatického ovocia a nápojov, všetkých druhov orechov, čokolády, korenených a kyslých jedál. Konkrétnejšie je potrebné vyhýbať sa konzumácii potravín s vyšším obsahom histamínu a potravín podporujúcich jeho uvoľňovanie v organizme (alkohol – najmä červené víno, šampanské a pivo / syry – najmä zrejúce / morské plody, ryby a rybie výrobky / kysnuté cesto – pizza, biele pečivo / údeniny / kyslá kapusta, špenát, paradajky – najmä kečup / rôzne druhy ovocia – napr. jahody, ananás, papaya, banán, citrusy / vajcia / čokoláda).

Medzi aeroalergény (vzdušné alergény) najčastejšie sa uplatňujúce ako provokujúce faktory zhoršovania atopickej dermatitídy patria roztoče, epitélie zvierat, pele a vzdušné plesne. Ako najúčinnejšie opatrenia na redukovanie výskytu roztočov v domácom prostredí sa ukazujú zníženie vlhkosti (na 40-50%) a teploty ovzdušia (optimum 18˚C), bariérové zábrany (semipermeabilné obliečky na matrace, paplóny a vankúše), výplň paplónov a vankúšov zo syntetických materiálov (duté vlákna), vylúčenie materiálov s dlhým vlasom (lapače prachu – čalúnenie, koberce, závesy, plyšové hračky), samozrejmosťou by malo byť pravidelné vetranie a upratovanie. V domácnostiach atopických pacientov by sa nemali chovať domáce zvieratá (okrem alergénov zvieracích epitélií predstavujú aj zdroj roztočových alergénov). Na zníženie výskytu vzdušných plesní v domácom prostredí je vhodné zníženie vlhkosti vzdušia a obmedzenie pestovania kvetov. Medzi zásady životosprávy atopických pacientov s precitlivenosťou na alergény peľov patrí v čase peľovej sezóny každodenné sprchovanie vrátane vlasov, obmedzenie pobytu vonku, ideálnou je možnosť opustiť daný región v čase najvyššieho výskytu kauzálneho alergénu (vysokohorské, prímorské pobyty a pod.).

Zvýšená vnímavosť kože pacientov s atopickou dermatitídou na chemické (detergenty, mydlá, aviváže, farby a pod.) a fyzikálne vplyvy (mechanické – napr. dráždenie textíliami s dlhým vlasom, vlnou, teplotné – prehriatie organizmu v teplom a vlhkom prostredí, pri nevhodnom oblečení alebo fyzickej námahe, spotení) vyžaduje vyhýbanie sa kontaktu s čistiacimi a pracími prostriedkami, obmedzenie používania a starostlivý výber kozmetických prípravkov, voľbu vhodného oblečenia (vzdušné, bavlnené), aktivít počas voľného času. Mimoriadne dôležitou je voľba vhodného povolania a pracovného prostredia.

Koža vyžaduje pravidelné denné umývanie. V štádiu akútnych zápalových prejavov je najvhodnejším spôsobom umývania krátkotrvajúci kúpeľ, ktorý umožňuje použitie antiseptického prostriedku na prevenciu infikovania škrabancov. Ako antiseptický kúpeľ sa napr. používa bledoružový roztok manganistanu draselného. Po ústupe akútnych zápalových prejavov je u väčších detí a dospelých možné kúpeľ nahradiť sprchovaním, v tomto štádiu choroby sa odporúča či už pri kúpaní alebo sprchovaní využitie liečebného účinku olejových kúpeľov. Teplota vody pri kúpaní alebo sprchovaní by nemala presiahnuť 38˚C a trvanie umývania 15 minút. Ako prostriedok osobnej hygieny je najvhodnejšie používať neparfumované mydlá a tekuté syndety s neutrálnym alebo mierne kyslým pH, najlepšie s obsahom premasťujúcich a hydratačných látok. Olejové kúpele majú aj výraznú očisťovaciu schopnosť, pri ich používaní nie je potrebné a vhodné súčasné použitie mydla. V olejovom kúpeli je možné dieťa kúpať denne, pri dobre premastenej koži ich frekvenciu znižujeme na jedenkrát za dva až tri dni. Po umytí treba kožu osušiť len ľahkým prikladaním uteráka, bez zbytočného trenia.

Starostlivosť o suchú pokožku

Rovnako ako dodržiavanie zásah životosprávy aj starostlivosť o suchú kožu je každodennou nevyhnutnou a zásadnou súčasťou liečby atopickej dermatitídy. Jej základom  je zabezpečenie hydratácie kože používaním emoliencií (premasťovadiel) vo forme olejových kúpeľov a premasťujúcich krémov alebo mastí s obsahom látok zvyšujúcich schopnosť kože viazať vodu. Olejové kúpele sú určené na krátkodobú obnovu porušenej tukovej vrstvy na povrchu kože a môžu obsahovať aj ďalšie zložky určené na ošetrovanie atopickej kože – napríklad protisvrbivé alebo antiseptické. Ako hygroskopické látky sa v emolienciách najčastejšie využívajú urea a kyselina mliečna. Pomáhajú zadržiavať vodu v koži, a preto je vhodné aplikovať ich bezprostredne po kúpeli resp. sprche, a to aj po použití olejových kúpeľov. Ošetrujeme nimi celý kožný povrch, vrátane prípadných zapálených ekzémových ložísk, minimálne dva razy a podľa potreby viackrát denne. Volíme radšej častejšie premastenie menším množstvom prípravku ako jednorazovú aplikáciu nadbytočného množstva masti alebo krému, zanechávajúceho na koži nevstrebané nánosy, brániace normálnym funkciám kože.

Lokálna protizápalová liečba exacerbácie (vzplanutia) atopickej dermatitídy

Zásady lokálnej liečby atopickej dermatitídy (voľba druhu a koncentrácie účinnej látky, liekovej formy, stratégie ošetrovania) sa riadia aktuálnym klinickým obrazom a všeobecnými princípmi dermatologickej externej terapie. Úplne zabrániť exacerbáciám atopickej dermatitídy nie je často možné ani pri najprísnejšom dodržiavaní zásad životosprávy a starostlivosti o suchú kožu. Je však možné docieliť redukovanie ich frekvencie a intenzity. Cieľom liečby exacerbácie je umožniť čo najskorší návrat k bazálnej dermatologickej liečbe emolienciami („premasťovadlami“).

V lokálnej liečbe akútneho vzplanutia atopickej dermatitídy sa uplatňujú najmä obklady a  lokálne kortikosteroidy. Predovšetkým u malých detí majú akútne exacerbované ložiská výraznú tendenciu k mokvaniu. Na jeho zastavenie a súčasne prevenciu sekundárnej baktériovej infekcie sú najvhodnejšie antiseptické obklady (napr. s obsahom manganistanu draselného, rivanolu alebo jódpolyvidónu). Aj v súčasnosti zostávajú  základným liekom v externej terapii akútnych prejavov atopickej dermatitídy topické kortikosteroidy. Indikované sú preparáty z I. a II., výnimočne aj z III. triedy prípravkov rozdelených podľa potencie (sily) účinnej látky. Moderné externá majú dostatočne silný účinok na potlačenie zápalových prejavov dermatitídy, antipruriginózny (protisvrbivý) efekt a súčasne redukované nežiaduce účinky. Pre ich optimálne využitie je však mimoriadne dôležitá správna voľba účinnej látky, liekovej formy (vehikula) a stratégia ošetrovania. Periorálna dermatitída, atrofické zmeny na koži (stenčenie), prekrytie klinického obrazu inej dermatózy alebo uľahčenie vývoja vírusových komplikácií nie sú ani dnes zriedkavými nežiaducimi účinkami liečby lokálnymi kortikosteroidmi pri ich nesprávnom používaní. Dĺžku aplikácie lokálnych kortikoidov je potrebné dodržiavať podľa pokynov lekára, to ale neznamená, že sa ich treba obávať, majú v liečbe atopického ekzému svoje  miesto.

Lokálna liečba subakútnych a chronických prejavov atopickej dermatitídy

Atopická dermatitída má typický chronický, resp. chronicky recidivujúci priebeh a v koži pacientov sú aj počas remisie (zlepšenia) choroby prítomné histologicky dokázateľné známky subklinického zápalu, čo naznačuje, že na prevalenciu opakovaných exacerbácií dermatitídy je vhodná dlhodobá protizápalová liečba. Potenciálne nežiaduce účinky topických kortikosteroidov však limitujú možnosť využitia týchto prípravkov na udržiavaciu terapiu. V terapii chronických ekzémových zmien a pri navodení remisie po zvládnutí akútnych prejavov exacerbácie atopickej dermatitídy majú svoje miesto nesteroidné protizápalové externá. Už desaťročia sa používajú predovšetkým prípravky s obsahom ichtamolu. Možno ho využiť aj na ošetrovanie veľkých plôch bez časového obmedzenia.

Novú skupinu liekov, ktoré dlhodobú udržiavaciu liečbu umožňujú, sú dostatočne účinné a majú pritom výrazne redukovaný potenciál možných nežiaducich účinkov, predstavujú nesteroidné topické imunomodulátory – pimekrolimus a takrolimus. Majú priaznivý bezpečnostný profil. So zavedením topických imunomodulátorov do klinickej praxe sa začína presadzovať nová stratégia v terapii atopickej dermatitídy. Na zvládnutie výraznej akútnej exacerbácie dermatitídy je aj naďalej najúčinnejšia krátkodobá aplikácia topických kortikosteroidov. Novým postupom v liečbe atopickej dermatitídy je však možnosť ordinácie topických imunomodulátorov na dlhodobú udržiavaciu resp. profylaktickú liečbu, a to aj u detí, na veľké plochy a oblasti citlivej kože (napr. tvár). Pri tomto postupe je vhodné takrolimus alebo pimekrolimus zaradiť do lokálnej terapie už pri prvých príznakoch zápalu a pokračovať v tejto liečbe až do úplného odznenia klinických prejavov dermatitídy. V klinických štúdiách táto stratégia liečby účinne redukovala incidenciu exacerbácií, významne predlžovala trvanie remisí a znižovala potrebu využívania topických kortikosteroidov u detských aj dospelých pacientov .

Počas remisie klinických prejavov postačuje nevyhnutné pravidelné ošetrovanie kože emolienciami (premasťovanie), ktoré majú okrem hydratačného aj slabý antipruriginózny (protisvrbivý) účinok.

Celková liečba

Štandardným postupom celkovej medikamentóznej liečby atopickej dermatitídy je využitie H1 antihistaminík na potlačenie výrazného svrbenia, ktoré interferuje s dennými aktivitami aj spánkom pacienta. Ordinujú sa predovšetkým moderné prípravky 2. generácie (loratadín, cetirizín), ktoré majú selektívny antihistamínový efekt a súčasne redukované nežiaduce účinky vlastné prvogeneračným antihistaminikám (najmä interakcie s inými liekmi a sedatívny – tlmivý - efekt). Niekedy je však vhodný určitý stupeň sedácie pacienta, vtedy sa rozhodujeme pre terapiu prvogeneračným antihistaminikom alebo kombináciou prvo- a druhogeneračného prípravku. Na dlhodobú ambulantnú liečbu predpisujeme moderné farmaká, ktorých kontinuálne podávanie bez ohľadu na aktuálny klinický obraz má u dospelých pacientov aj profylaktický efekt – u atopikov precitlivených na pele a roztoče významne znižuje pravdepodobnosť vývoja atopickej bronchiálnej astmy.

Systémové kortikoidy (podávané v tabletovej alebo injekčnej forme s celkovým účinkom) sú pri liečbe atopickej dermatitídy ordinované len vo výnimočných prípadoch mimoriadne ťažkého priebehu exacerbácie, nepatria do štandardnej  liečebnej schémy. Nežiaduce účinky dlhodobého podávania bránia ich využitiu na terapiu chronickej choroby akou je atopická dermatitída.

Podobne cyklosporín A je účinným liekom na krátkodobú terapiu exacerbácie atopickej dermatitídy nezvládnuteľnej konvenčnými postupmi, relapsy po vysadení liečby sú však časté a nefrotoxickosť preparátu výrazne limituje možnosť jeho kontinuálneho podávania.

Iné terapeutické postupy

Atopická dermatitída nepatrí medzi štandardné indikácie špecifickej alergénovej imunoterapie vzhľadom na doteraz nedostatočne preukázanú účinnosť tejto liečby. V ostatnom čase však boli publikované výsledky kontrolovaných štúdií poukazujúce na priaznivý efekt alergénovej imunoterapie pri atopickej dermatitíde. Pri dokázanej oligovalentnej precitlivenosti, najmä voči roztočom, možno vakcináciu kauzálnym alergénom u prísne selektovaných pacientov odporučiť. Ťažký priebeh atopickej dermatitídy je kontraindikáciou alergénovej terapie.

Medzi fyzikálne liečebné postupy pri atopickej dermatitíde patrí najmä fototerapia a fotochemoterapia. Voľba stratégie liečby závisí od priebehu choroby. V štádiu akútnej exacerbácie sa ako najúčinnejšia ukazuje vysokodávková UVA-1 fototerapia, fotochemoterapia PUVA alebo mimotelová fotochemoterapia (ECP), v štádiu remisie choroby sa odporúča kombinovaná UVA/UVB alebo úzkopásmová UVB (311 nm) fototerapia .

Komplexnosť etiopatogenetických procesov atopickej dermatitídy vedie k nutnosti komplexného prístupu k liečbe. Výsledok liečby do značnej miery závisí aj od dobrej spolupráce pacienta. Kritériom úspešnosti manažmentu AD je dĺžka trvania remisie choroby pri bazálnej terapii emolienciami a antihistaminikami.

 

Ordinačné hodiny

 

Odber krvi: 06.30- 08.00 hod. podľa objednania

Ošetrenie tekutým dusíkom:  podľa objednania

Kožné testy: podľa objednania

Kožné biopsie + špec. odbery: 06.30-07.00 hod. podľa objednania

Kozmetické ošetrenie: t.č.neposkytujeme

 

Prestávka na obed: 30 minút

 

Pondelok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Utorok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Streda

 06:30 - 11:30 | 12:00 - 13:00

 

 

Štvrtok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Piatok

06:30 - 10:00 

Ďalšie informácie >>>

UPOZORNENIE

 

 

 


 


Kontakt

Dermatologická ambulancia

Železničný riadok č.2

054 01 LEVOČA


tel: 053 4297016

mobil: nezverejňujeme

mail: ludmila.vargova@post.sk

Mapa