MUDr. Ľudmila Vargová
Levoča, Železničný riadok

Do Vašej pozornosti


Malígny melanóm MM

•najzhubnejšie nádorové kožné ochorenie

• predstavuje 4-7% všetkých zhubných kožných nádorov, zodpovedný za 79-90% úmrtí na kožné nádory
• vzniká zhubným bujnením buniek tvoriacich pigment melanín - melanocytov
MM sa zaraďuje medzi najzávažnejšie malígne ochorenia vôbec
•v štádiu orgánových metastáz zostával MM prakticky neliečiteľným ochorením, v súčasnosti je nádej aj pre liečbu metastatických foriem
•nie sú vzácne ani neskoré metastázy 
•vznik najčastejšie v koži, ojedinele na sliznici ústnej dutiny, nosohltana, pažeráka, konečníka, pošvy a v oku → bunky spoločného embryonálneho základu - pôvodu (atypická lokalizácia – zvyčajne neskorá manifestácia MM,  napr. vznik metastáz v spádovej lymfatickej oblasti - uzlinách)  
•cca 70% MM vzniká v zdravej, na pohľad nepostihnutej koži, cca 30% vzniká v teréne vrodeného alebo získaného pigmentového névu (znamienka)
 
Príčiny
 • nie sú dostatočne objasnené, podobne ako u väčšiny zhubných nádorových ochorení
 • za rizikový faktor je považovaná nárazová, intenzívna slnečná expozícia so spálením kože
 • citlivejšia je koža detí
 • vplyv genetickej dispozície, typ kože
 • poruchy imunitného systému, poruchy opravných procesov genetickej  informácie

Výskyt

Za posledných 30 rokov stúpol výskyt  MM štvornásobne.
 
Incidencia varíruje od 0,2/100 000 v Indii do 42/100 000 v Severnom Queenslande v Austrálii, v Slovenskej republike je udávaná incidencia 10,9/100 000 u mužov a 12,7/100 000 u žien.

Najvyšší výskyt ochorenia  v Austrálii je p.p. dôsledkom kombinácie viacerých  nepriaznivých faktorov:

• intenzívne slnečné žiarenie

• nedostatočná pigmentácia obyvateľov pôvodom zo severnej Európy

• nevhodný životný štýl s dlhotrvajúcim  pobytom na slnku

Príznaky

MM vzniká najčastejšie ako hnedá kožná lézia  pripomínajúca pigmentový névus (znamienko), na rozdiel od nej sa však trvale zväčšuje, mení tvar aj farbu, často svrbí, v neskorších štádiách aj spontánne krváca a vyvoláva zápalovú reakciu okolitej kože.

 

Diagnostika
 • pozostáva z klinického a dermatoskopického vyšetrenia

 • problematické hodnotenie pokročilejších štádií s krvácaním, rozpadom, neprítomnosť pigmentácie
 • pri stanovení klinickej diagnózy melanómu je vždy ako prvý a základný krok indikovaná chirurgická excízia (vybratie) primárneho ložiska (spôsob vybratia sa určuje podľa klinického predpokladu melanómu - u nejednoznačných nálezov sa odporúča diagnostická excízia s 2-3 mm bezpečnostným lemom, u veľmi pravdepodobného klinického nálezu sa odporúča 3-10 mm bezpečnostný lem)
 • Odstránené tkanivo sa odosiela na  histopatologické vyšetrenie, ktoré diagnózu potvrdí (event. vyvráti) a taktiež bližšie určí závažnosť a pokročilosť procesu.
 • Histológia primárneho nádoru určuje prognózu, spôsob liečby aj frekvenciu a rozsah následných kontrol.
 • Klasifikačný systém podľa Breslowa  (podľa hrúbky nádoru)

  • u MM hrúbky do 0,75 mm prakticky nedochádza k metastázovaniu, chirurgické odstránenie vedie takmer vždy  k trvalému vyliečeniu.
  • melanómy hrúbky 0,76-1,50 mm majú prognózu neurčitú
  • u nádorov hrúbky 1,51- 4,0 mm došlo k  vertikálnemu rastu, prognóza sa zhoršuje, pravdepodobnosť vzniku metastáz sa s narastajúcou hrúbkou zvyšuje.
  • hrúbka nádoru nad 4 mm znamená nepriaznivú prognózu

Vyšetrenie sentinelovej uzliny (SLND)
 • Do 6 týždňov od stanovenia diagnózy melanómu.
 • Pozostáva z vyšetrenia sentinelovej (strážnej) uzliny – SU v  spádovej lymfatickej oblasti. Aktuálne sa preferuje tzv. dvojkrokové vyšetrenie. V prvej fáze sa uzlina detekuje lymfoscintigraficky podaním technécia 99 do okolia nádoru. Druhým krokom je peroperačné zviditeľnenie uzliny metylénovou modrou. Odstránená  uzlina sa následne vyšetruje histologicky, niekedy s použitim monoklonových protilátok alebo RT- PCR pre tyrozinázu. Ak sa v tejto uzline histologicky dokáže prítomnosť  patologických buniek (mikrometastáz), pristupuje sa k odstráneniu celej najbližšej skupiny spádových lymfatických uzlín. SLND sa odporúča vykonávať pri tumoroch s Breslow  > 1 mm.

Liečba a ďalšie sledovanie

 • Pri liečbe  metastáz sa stále odporúča chirurgická liečba a len v prípade nemožnosti chirurgickej liečby sa pristupuje k systémovej terapii, ktorá má však veľmi nízke odpovede, aj keď výskum liečby melanómu pokračuje a ponúka nové možnosti. 

 • Keďže v prvých piatich rokoch po diagnóze existuje vysoké riziko druhého primárneho MM (10% pacientov) a 90% všetkých metastáz sa objaví tiež do 5 rokov, odporúča sa sledovanie pacientov s MM v I a II štádiu každé 3 mesiace počas prvých 5 rokov a následne ďalších 5 rokov každých 6 mesiacov. Jedine pri MM < 1 mm stačí sledovanie každých 6 mesiacov už počas prvých 5 rokov. 
 • Včasné štádiá MM sú liečiteľné, pri akejkoľvek zmene pigmentovanej kožnej lézie neodkladajte vyšetrenie kožným lekárom.


 

Ordinačné hodiny

 

Odber krvi: 06.30- 08.00 hod. podľa objednania

Ošetrenie tekutým dusíkom:  podľa objednania

Kožné testy: podľa objednania

Kožné biopsie + špec. odbery: 06.30-07.00 hod. podľa objednania

Kozmetické ošetrenie: t.č.neposkytujeme

 

Prestávka na obed: 30 minút

 

Pondelok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Utorok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Streda

 06:30 - 11:30 | 12:00 - 13:00

 

 

Štvrtok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Piatok

06:30 - 10:00 

Ďalšie informácie >>>

UPOZORNENIE

 

 

 


 


Kontakt

Dermatologická ambulancia

Železničný riadok č.2

054 01 LEVOČA


tel: 053 4297016

mobil: nezverejňujeme

mail: ludmila.vargova@post.sk

Mapa