Malígny melanóm MM

•najzhubnejšie nádorové kožné ochorenie

• predstavuje 4-7% všetkých zhubných kožných nádorov, zodpovedný za 79-90% úmrtí na kožné nádory
• vzniká zhubným bujnením buniek tvoriacich pigment melanín - melanocytov
MM sa zaraďuje medzi najzávažnejšie malígne ochorenia vôbec
•v štádiu orgánových metastáz zostával MM prakticky neliečiteľným ochorením, v súčasnosti je nádej aj pre liečbu metastatických foriem
•nie sú vzácne ani neskoré metastázy 
•vznik najčastejšie v koži, ojedinele na sliznici ústnej dutiny, nosohltana, pažeráka, konečníka, pošvy a v oku → bunky spoločného embryonálneho základu - pôvodu (atypická lokalizácia – zvyčajne neskorá manifestácia MM,  napr. vznik metastáz v spádovej lymfatickej oblasti - uzlinách)  
•cca 70% MM vzniká v zdravej, na pohľad nepostihnutej koži, cca 30% vzniká v teréne vrodeného alebo získaného pigmentového névu (znamienka)
 
Príčiny

Výskyt

Za posledných 30 rokov stúpol výskyt  MM štvornásobne.
 
Incidencia varíruje od 0,2/100 000 v Indii do 42/100 000 v Severnom Queenslande v Austrálii, v Slovenskej republike je udávaná incidencia 10,9/100 000 u mužov a 12,7/100 000 u žien.

Najvyšší výskyt ochorenia  v Austrálii je p.p. dôsledkom kombinácie viacerých  nepriaznivých faktorov:

• intenzívne slnečné žiarenie

• nedostatočná pigmentácia obyvateľov pôvodom zo severnej Európy

• nevhodný životný štýl s dlhotrvajúcim  pobytom na slnku

Príznaky

MM vzniká najčastejšie ako hnedá kožná lézia  pripomínajúca pigmentový névus (znamienko), na rozdiel od nej sa však trvale zväčšuje, mení tvar aj farbu, často svrbí, v neskorších štádiách aj spontánne krváca a vyvoláva zápalovú reakciu okolitej kože.

 

Diagnostika

Vyšetrenie sentinelovej uzliny (SLND)

Liečba a ďalšie sledovanie