MUDr. Ľudmila Vargová
Levoča, Železničný riadok

Do Vašej pozornosti


Dermatovenerologická (kožná) ambulancia LEVOČA

Dovolenka:   10.-14.8.2020

Počas dovolenky a dní pracovného voľna na maily neodpovedáme  na maily odoslané tieto dni odpovieme až najbližšie pracovné dni podľa ich počtu

Personálne obsadenie 
lekár   :  MUDr. Ľudmila Vargová
sestra :  Mgr. Katarína   Kopaničáková

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie s COVID 19 aktuálne v plnom rozsahu objednávame pacientov, akútne (neodkladné) stavy vyšetrujeme na požiadanie bez výmenného lístka. Zároveň má pacient možnosť riešenia svojho kožného  problému telemedicínou v prípade, že sa nemôže dostaviť na vyšetrenie v ambulancii (mailová komunikácia). Prosíme preto objednaných pacientov, aby sa na termín dostavili, alebo ho stornovali (telefonicky u sestry, alebo mailom odoslanou správou).

Vybavujeme E recepty na telefonické požiadanie

Nárok na E recept od 1.7. 2020 máte len v prípade, že neuplynula doba dlhšia ako pol roka od posledného vyšetrenia. 

Poskytujeme kozmetické ošetrenia v limitovanom množstve, ošetrenie tekutým dusíkom.

Telefonický kontakt: 053/4297016 (sestra)
mail lekára: ludmila.vargova@post.sk

Posúdenie kožného nálezu cez mailovú komunikáciu vyžaduje fotodokumentáciu.

Znamienko alebo kožnú nádorovú zmenu nie je možné posúdiť z foto-mailu : v tomto prípade je nutné dermatoskopické vyšetrenie - prístrojové - v ambulancii.


POSTUP VYŠETRENIA cez MAILOVÚ KOMUNIKÁCIU:

Ak ste nový pacient a súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. pre účel lekárskej správy a E receptu, do mailu nám odfoťte (alebo oskenujte) Vašu kartičku poistenca (vyhneme sa tak chybe v rodnom čísle) + uveďte Vaše bydlisko. 

Ak ste u nás už evidovaný pacient napíšte vaše meno, priezvisko a  rodné číslo (ak ste zmenili  zdravotnú poisťovňu, oznámte nám to). 

Prosíme v maile uviesť aj to, či nie ste na niečo alergický, u žien v produktívnom veku je dôležitý údaj o tehotenstve, aby Vám bola ordinovaná bezpečná liečba. 

Ak môžte, uveďte nám aj zoznam užívaných liekov (nie vždy máme k užívaným liekom prístup cez E zdravie). 

V maile nám uveďte aj Vaše telefónne číslo (o spracovaní správy a pripravení E receptu budete po mailovej komunikácii informovaný formou SMS).

E recept nie je možné vystaviť, ak ste hospitalizovaný v nemocnici - rovnako nie je možná počas hospitalizácie v nemocnici konzultácia na žiadosť pacienta prostredníctvom mailu  - vtedy  len formou lekárskeho konzília. 
 
Kontakt v ambulancii: 
Vyšetrenie v ambulancii po telefonickom objednaní alebo ako akútny stav bez objednania po zodpovedaní "triediacich" otázok týkajúcich sa pandémie COVID 19.
Sprevádzajúcej osobe bez dokladu totožnosti nedovolíme vstup do ambulancie (vedieme evidenciu osôb)

Ďakujeme za pochopenie. 

Informácie o tom, kedy neambulujeme z dôvodu dovolenky, ochorenia a kto nás zastupuje

vždy vopred v upozornení vpravo pod ordinačnými hod.


 

Ordinačné hodiny

 

Odber krvi: 06.30-8.15 hod.denne

Ošetrenie tekutým dusíkom: 06.30-07.30 hod.denne

Kožné testy: 06.30-8.00 hod. podľa objednania

Kožné biopsie + špec. odbery: 06.30-8.00 hod. podľa objednania

 

Prestávka na obed: 30 minút

 

Pondelok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Utorok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Streda

 06:30 - 11:30 | 12:00 - 13:00

 

 

Štvrtok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Piatok

06:30 - 10:00 

Ďalšie informácie >>>

UPOZORNENIE

Dovolenka:   10.-14.8.2020

Zastupovanie - kožná ambulancia Spišská Nová Ves Chrapčiakova 1 - MUDr. Hudyová 10., 12., 13. a 14.8., dňa 11.8.2020 MUDr. Kožušková kožná ambul. Krompachy Zemanská 1


Kontakt

Dermatologická ambulancia

Železničný riadok č.2

054 01 LEVOČA


tel: 053 4297016

mobil: nezverejňujeme

mail: ludmila.vargova@post.sk

Mapa