MUDr. Ľudmila Vargová
Levoča, Železničný riadok

Do Vašej pozornosti


Dermatovenerologická (kožná) ambulancia LEVOČA

Dovolenka: 23.10. a 30.10. (2 piatky),  zastupovanie  MUDr. Hudyová M. 23.10. a 30.10. MUDr. Gburíková L. kožná ambulancia Spišská Nová Ves Chrapčiakova 1 (rovnaká adresa)

Ďakujeme, že ste navštívili našu WEBovú stránku. Veríme, že kvôli lepšej organizácii ambulantnej práce uprednostníte  mailovú komunikáciu.

Počas dovolenky a dní pracovného voľna na maily neodpovedáme  až najbližšie pracovné dni podľa ich počtu

Telefónne hovory v dňoch 15.10.- 30.10.2020 preberá lekár                   Ak ste lekár a vybavujete konzílium v našej ambulancii, oceníme, ak nám do mailu stiahnete anamnézu, liečbu a vyšetrenia - ušetríte tak čas nám aj vašej dopravnej zdravotnej službe. Citlivé údaje ako je r.č. kvôli GDPR prosím nepíšte. 


Personálne obsadenie
lekár   :  MUDr. Ľudmila Vargová
sestra :  od 1.11.2020 Anna Beličáková 

Kontakt
ambulancia pevná linka: 053/4297016
mail: ludmila.vargova@post.sk
web: www.dermalauta.sk

Predpis receptov, objednávanie pacientov

E recept : ak neuplynula doba viac ako pol roka od vyšetrenia pre diagnózu, na ktorý bol liek predpísaný, požiadajte o predpis receptu mailom alebo telefononicky.
Ak uplynula doba dlhšia ako pol roka, objednajte sa na kontrolu.
(E recept nie je možné vystaviť ani vtedy, ak ste hospitalizovaný v nemocnici - rovnako nie je možná počas hospitalizácie v nemocnici konzultácia na žiadosť pacienta prostredníctvom mailu  - vtedy  len formou lekárskeho konzília). 

Objednávanie: mailom, telefonicky, písomne alebo priamo v ambulancii (! prečítajte postup pri mailovej komunikácii podrobne uvedený nižšie)
- uviesť, či ste neboli posledných 10 dní v zahraničí (ak áno, tak kde) a či nebola Vám (alebo osobe žijúcej s Vami v spoločnej domácnosti) v súvislosti s COVID 19 nariadená karanténa (týka sa to pacienta aj jeho sprevádzajúcej osoby). Ak máte test na COVID 19 , ktorý nie je starší ako 72 hodín, odfoťte nám ho alebo oskenujte. 

Akútne (neodkladné stavy) vybavujeme priebežne
(neodkladnosť Vášho stavu posúdi lekár), výmenný lístok nepotrebujete (ak ho máte, predložte ho).

POSTUP  MAILOVEJ KOMUNIKÁCIE:

Ak ste u nás už evidovaný pacient a súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. pre účel lekárskej správy a/alebo  E receptu napíšte Vaše meno, priezvisko a  rodné číslo (prvých 6 čísel), ak ste zmenili  zdravotnú poisťovňu, oznámte nám to. 

Ak ste nový pacient a súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. pre účel lekárskej správy a/alebo E receptu, do mailu nám odfoťte (alebo oskenujte) Vašu kartičku poistenca (vyhneme sa tak chybe v rodnom čísle) + uveďte Vaše bydlisko a telefónne číslo (ak to neviete technicky urobiť, napíšte Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu a telefónne číslo).

Ak nesúhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov, je potrebné sa objednať priamo v ambulancii alebo písomne - adresa DERMA LAUTA s.r.o. Železničný riadok 2, 054 01 Levoča.. 

V súvislosti s pandémiou COVID 19 : ak ste v karanténe, rizikový pacient - osoba nad 70 rokov, onkologický pacient v liečbe alebo imunokompromitovaný pacient, či  imobilný pacient (alebo osoba starajúca sa o imobilného či inak odkázaného pacienta), poskytujeme možnosť riešenia  kožného  problému aj  telemedicínou  (mailová komunikácia). 

Posúdenie kožného nálezu cez mailovú komunikáciu vyžaduje fotodokumentáciu.

Znamienko alebo kožnú nádorovú zmenu nie je možné posúdiť z foto-mailu : v tomto prípade je nutné dermatoskopické vyšetrenie - prístrojové - v ambulancii.

 

Ak ste nový pacient a žiadate o vyšetrenie telemedicínou, prosíme v maile uviesť aj to, či nie ste na niečo alergický, u žien v produktívnom veku je dôležitý aj údaj o tehotenstve, aby Vám bola ordinovaná bezpečná liečba. 


Kozmetické ošetrenia v čase vyhláseného núdzového stavu a aj podľa zváženia lekára až do odvolania neposkytujeme!

 

Informácie o tom, kedy neambulujeme z dôvodu dovolenky, ochorenia a kto nás zastupuje

vždy minimálne deň vopred  v upozornení  vpravo pod ordinačnými hod.


 

Ordinačné hodiny

 

Odber krvi: 06.30- 07.00 hod. podľa objednania

Ošetrenie tekutým dusíkom: 07.00-8.00 hod.podľa objednania 

Kožné testy:   07.00-8.00 hod podľa objednania

Kožné biopsie + špec. odbery: 06.30-07.00 hod. podľa objednania

Preväzy rán: 8.00-8.30 podľa objednania

Kozmetické ošetrenie: po ordinačných hodinách podľa objednania

 

Prestávka na obed: 30 minút

 

Pondelok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Utorok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Streda

 06:30 - 11:30 | 12:00 - 13:00

 

 

Štvrtok

06:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30

 

Piatok

06:30 - 10:00 

Ďalšie informácie >>>

UPOZORNENIE

Dovolenka:   23.10. a 30.10.  (2 piatky) 

zastupovanie : kožná ambulancia Spišská Nová Ves Chrapčiakova 1


Kontakt

Dermatologická ambulancia

Železničný riadok č.2

054 01 LEVOČA


tel: 053 4297016

mobil: nezverejňujeme

mail: ludmila.vargova@post.sk

Mapa